NEW Pulse generators

• Dual Technology Fast Differential Pulse Generators
• Differential outputs with user timing deskew
• Low jitter external trigger I/O and integral clock source
slide1

PicoScope 9200 Series

• 12 GHz Bandwidth
• 8 GHz trigger
• 8 GHz optical input
• 120 ps TDR/TDT source
• 4 ps typical RMS jitter
slide2

PicoScope 9300 Series

• 20 GHz Bandwidth
• 14 GHz trigger
• 9.5 GHz optical input
• 40 ps Differential TDR/TDT source
• 1.8 ps typical RMS jitter
slide3

Discontinued Products

• UDS-20xx Series Oscilloscopes
• ITL231A Mine Detector
• ER2-02 Ground Penetrating Radar
• Heads
slide4Eltesta News - March 2020
Projekto pavadinimas: Naujos kartos daugiafunkcinio 30 GHz stroboskopinio oscilografo sukūrimas (SAMPLETEST)

Projekto Nr.: J05-LVPA-K-01-0045

Projekto pradžia: 2016-08-01

Projekto pabaiga: 2019-12-31

Finansavimas: Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai”.