Projektas „Naujos kartos daugiafunkcinio 30 GHz stroboskopinio oscilografo sukūrimas (SAMPLETEST)“

Projekto pavadinimas: Naujos kartos daugiafunkcinio 30 GHz stroboskopinio oscilografo sukūrimas (SAMPLETEST)

Projekto Nr.: J05-LVPA-K-01-0045

Projekto pradžia: 2016-08-01

Projekto pabaiga: 2019-12-31

Finansavimas: Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai”.

Projekto tikslas: Padidinti įmonės konkurencingumą ir plėtros galimybes sukuriant naujos kartos daugiafunkcinį stroboskopinį oscilografą su pralaidumo juosta iki 30 GHz bei išplečiant įmonės MTEP infrastruktūrą.

Projekto aprašymas ir siekiami rezultatai: UAB „Eltesta“ turi didelį įdirbį stroboskopinių ir skaitmeninių oscilografų, matuojančių pasikartojančius signalus, kūrimo ir gamybos srityje. Įmonė įvertindama rinkos ir klientų poreikius bei norėdama išplėsti gaminamos produkcijos spektrą ir užimti naujas testavimo ir matavimo prietaisų rinkos nišas, orientuotas į aukšto dažnio signalų matavimą, greitą optinių ir elektrinių signalų fiksavimą bei generavimą, nusprendė sukurti inovatyvų ir konkurencingą naujos kartos daugiafunkcinį stroboskopinį oscilografą su 30 GHz pralaidumo juosta, sprendžiantį komunikacinių signalų, turinčių iki 20 Gbps dažnius, analizės ir aukšto dažnio signalų su fronto trukme iki 10 ps bei perdavimo linijų su geresne nei 3 mm ilgio laiko rezoliucija matavimo uždavinius. Projekto metu planuojamas sukurti matavimo prietaisas iš rinkoje esančių analogų išsiskirs aukštais techniniais parametrais, mažais matmenimis ir net du-tris kartus žemesne kaina. Pagrindinės sukurto SAMPLETEST prietaiso naudojimo sritys bus elektrinių ir optinių signalų parametrų matavimai gigahercinių dažnių diapazone, greitaeigių puslaidininkių prietaisų charakteristikų matavimai, duomenų perdavimo greitaeigių linijų analizė (projektavimas ir testavimas), impulsinės reflektometrijos ir signalų parametrų matavimai.

Daugiau informacijos apie projektą:
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/naujos-kartos-daugiafunkcinio-30-ghz-stroboskopinio-oscilografo-sukurimas-sampletest