Projektas “Daugiafunkcinio 20 GHz elektrinių ir optinių signalų testavimo įrenginis (MULTITEST)”

Projekto pavadinimas: Daugiafunkcinio 20 GHz elektrinių ir optinių signalų testavimo įrenginio prototipo sukūrimas (MULTITEST)

Projekto Nr.: VP2-1.3-ŪM-02-K-03-026

Finansavimas: Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ uždavinio „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ priemonės Intelektas LT kvietimą Nr. 3 iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pagrindinis tikslas: Padidinti įmonės UAB „Eltesta“ konkurencingumą sukuriant inovatyvių realaus laiko matavimo prietaisų komplekto, susidedančio iš plačiajuosčio realaus laiko oscilografo ir LFS generatoriaus, prototipą.

Projekto aprašymas: Sparčiai besivystančios kompiuterinės ir komunikacijų technologijos reikalauja vis didesnių duomenų perdavimo srautų. Pastaruoju metu komunikacijų pramonė įvedė kelis elektrinių ir optinių įrenginių standartus (Sonet/SDH (iki 10,709 Gb/s), Fibre Channel (iki 4,25 Gb/s), SerialATA (iki 3 Gb/s), PCI-Express (iki 2,5 Gb/s) ir kiti) su gigabitinės eilės duomenų perdavimo srautu. Nauji standartai ir tobulėjančios technologijos neatsiejamai skatina plačiajuosčių sistemų rinkos augimą, kuris yra glaudžiai susijęs ir su šių sistemų testavimo prietaisų, naudojamų gigabitinių sistemų charakteristikų matavimui, vis aukštesnių charakteristikų poreikio didėjimu. Šiuo metu rinkoje esanti elektrinių ir optinių signalų testavimo įranga nors ir atitinka dabartinius vartotojų poreikiu, tačiau jos naudojimą riboja didelės energetinės sąnaudos, itin dideli įrangos matmenys ir aukšta kaina.

ELTESTA pagrindinė veikla – aukštos pridėtinės vertės produktų, t.y. modernių oscilografų, gamyba ir jų kūrimui reikalingų MTTP veiklų vykdymas. Įmonės kuriami oscilografai nenusileidžia, o dažnai tam tikrais aspektais ir pralenkia didžiausių pasaulyje testavimo prietaisų gamintojų produktus. ELTESTA–pasaulyje pripažinta oscilografų gamintoja, kurios pripažinimą sąlygojo aukštos kvalifikacijos įmonės darbuotojai, turintys ilgametę darbo šioje srityje patirtį, originalūs technologiniai sprendimai ir žema produkcijos kaina. Siekdama išsaugoti konkurencingumą įmonė nusprendė išplėsti produkcijos spektrą sukurdama naujos kartos daugiafunkcinį elektrinių ir optinių signalų testavimo prietaisą. Sukurtas naujas gaminys kaip bus ne tik aukštų techninių parametrų ir mažų matmenų (svoris neviršys 1,5 kg), bet ir turės 20 GHz elektrinių signalų dažnių juostos plotį bei specialią programinę įrangą, kuri leis vienam prietaisui veikti keliais rėžimais ir atlikti kelių testavimo prietaisų (stroboskopinio oscilografo, skaitmeninių ryšio sistemų analizatoriaus ir reflektometro) funkcijas.