UAB „Eltesta“ vykdomo projekto Nr.: S-VP2-1.3-ŪM-01-K-01-056 informacijos viešinimo rezultatai

UAB „Eltesta“ vykdomo projekto Nr.: S-VP2-1.3-ŪM-01-K-01-056 informacijos viešinimo rezultatai.

Projekto pavadinimas: Mažagabaritinio plačiajuosčio optinio stroboskopinio oscilografo sukūrimo ir komercializavimo galimybių įvertinimas (OPTOSCOPE)

Projekto Nr.: S-VP2-1.3-ŪM-01-K-01-056

Finansavimas: Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ uždavinio „Padidinti MTTP veiklos efektyvumą privačiame sektoriuje“ priemonės Idėja LT kvietimą Nr. 1 iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto aprašymas: Sparčiai besivystančios kompiuterinės technikos ir telekomunikacijų technologijos reikalauja vis didesnių duomenų perdavimo srautų. Pastaruoju metu telekomunikacijų pramonė įvedė kelis optinių įrenginių standartus su Gb eilės duomenų perdavimo srautu. Nauji standartai ir tobulėjančios technologijos neatsiejamai skatina plačiajuosčių sistemų rinkos augimą, kuris yra glaudžiai susijęs su plačiajuosčių oscilografų – pagrindinių prietaisų, naudojamų Gb sistemų charakteristikų matavimui – poreikio didėjimu.

UAB „ELTESTA“ jau yra sukūrusi mažagabaritinį stroboskopinį oscilografą ir šiuo metu ketina jį patobulinti, rinkai pasiūlydama taip pat mažų matmenų inovatyvų ir konkurencingą plačiajuostį optinį stroboskopinį oscilografą.
Šio projekto tikslas – pasirengti įgyvendinti įmonės planuojamas MTTP veiklas optinių stroboskopinių oscilografų srityje, įvertinti tokių veiklų galimybes, siekiant sumažinti investicijų į MTTP veiklas nesėkmės riziką. Šiuo metu rinkoje esantys plačiajuosčiai stroboskopiniai oscilografai yra labai brangūs prietaisai. Jų kaina svyruoja apie 190 tūkst. Lt. Be to, šie prietaisai yra didelių matmenų ir reikalauja didelių energetinių sąnaudų. Tai ženkliai apriboja rinkoje esančių plačiajuosčių oscilografų platų naudojimą. UAB „ELTESTA“ planuoja vartotojams pasiūlyti inovatyvų ir konkurencingą pasauliniu lygiu plačiajuostį optinį stroboskopinį oscilografą, kuris būtų mažų matmenų, turėtų aukštas darbines charakteristikas ir jo kaina būtų apie 3 kartus mažesnė už dabar esančių stroboskopinių oscilografų kainą.