Projektas “Naujos kartos (20 GHz) elektroninių prietaisų testavimo įrangos sukūrimas (INOTEST)”

Projekto pavadinimas: Naujos kartos (20 GHz) elektroninių prietaisų testavimo įrangos sukūrimo galimybių studija (INOTEST)

Projekto Nr.: VP2-1.3-ŪM-01-K-02-240

Finansavimas: Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ uždavinio „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ priemonės Idėja LT kvietimą Nr. 2 iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pagrindinis tikslas: Padidinti įmonės UAB „Eltesta“ konkurencingumą sukuriant inovatyvių realaus laiko matavimo prietaisų komplekto, susidedančio iš plačiajuosčio realaus laiko oscilografo ir LFS generatoriaus, prototipą.

Projekto aprašymas: UAB „Eltesta“ – pasaulyje pripažinta oscilografų gamintoja, nuo pat įkūrimo pradžios dėl originalių sprendimų ir žemų produkcijos kainų sugebanti sėkmingai konkuruoti pasaulinėje oscilografų rinkoje. Siekdama išsaugoti savo konkurencingumą, įmonė planuoja plėsti vykdomas veiklas naujoje verslo srityje ir šalia oscilografų gamybos ketina pardėti naujos kartos elektroninių prietaisų testavimo įrangos gamybą. Įmonės turimos žinios bei aukšta kompetencija oscilografų kūrimo srityje sudaro palankias prielaidas naujo konkurencingo produkto sukūrimui

Dabartinė testavimo ir matavimo prietaisų rinka, į kurią orientuojasi pareiškėjas, pasižymi nuolatine technologine plėtra, sąlygojama pastoviai augančio didesnio tikslumo ir aukštesnės matavimų skyros poreikio. Daugiausiai šį poreikį įtakoja sparčiai besivystančios kompiuterinės ir komunikacijų technologijos, įvedusios naujus 2–12 Gb duomenų perdavimo standartus.

Naujieji standartai kelia aukštus technologinius reikalavimus ne tik elektroniniams prietaisams, naudojamiems kompiuterių ir komunikacijų pramonėje, bet ir jų testavimo įrangai. Šiuo metu rinkoje jau yra testavimo įranga, atitinkanti visus vartotojų poreikius, susijusius su naujais duomenų perdavimo standartais, tačiau jos naudojimą riboja didelės energetinės sąnaudos, itin dideli įrangos matmenys ir aukšta kaina.

Teikiamo projekto metu UAB „Eltesta“ ketina ištirti galimybes sukurti ir komercializuoti naujos kartos (20 GHz) dabartinius vartotojų poreikius atitinkančią elektroninių prietaisų testavimo įrangą, kuri būtų mažų matmenų bei kelis kartus pigesnė už dabartinius rinkoje esančius analogus. Įgyvendintas INOTEST projektas leis įmonei pasirengti MTTP veiklų vykdymui bei sumažinti šių veiklų nesėkmės riziką, o kartu sudarys prielaidas sėkmingam naujo produkto sukūrimui ir, vėliau, komercializavimui.