Projektas „Plačiajuosčio skaitmeninio miniatiūrinio USB oscilografo PAM-4 signalų parametrų matavimui prototipo sukūrimas (GIGATEST)“

Projekto pavadinimas: Plačiajuosčio skaitmeninio miniatiūrinio USB oscilografo PAM-4 signalų parametrų matavimui prototipo sukūrimas (GIGATEST)

Projekto Nr.: 01.2.1-LVPA-K-856-01-0090

Projekto pradžia: 2020-09-01

Projekto pabaiga: 2023-06-30

Finansavimas: Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto tikslas: Padidinti įmonės konkurencingumą ir plėtros galimybes sukuriant plačiajuostį skaitmeninį miniatiūrinį USB oscilografą PAM-4 signalų parametrų matavimui bei išplečiant įmonės MTEP infrastruktūrą.

Projekto aprašymas ir siekiami rezultatai: Uždarosios akcinės bendrovės „ELTESTA“ pagrindinė veikla – aukštos pridėtinės vertės produktų, t. y. modernių oscilografų gamyba ir jų kūrimui reikalingų MTEP veiklų vykdymas. Įmonės kuriami oscilografai nenusileidžia, o dažnai tam tikrais aspektais ir pralenkia didžiausių pasaulyje testavimo ir matavimo prietaisų gamintojų produktus. Norėdama išlaikyti ir sustiprinti įgytą konkurencingumą, įmonė siekia reguliariai pateikti rinkai naujus pažangesnius produktus. Uždarosios akcinės bendrovės „ELTESTA“ turimos žinios bei aukšta kompetencija oscilografų kūrimo srityje sudaro palankias prielaidas naujų konkurencingų produktų kūrimui. Projekto tikslas – plačiajuosčio skaitmeninio USB oscilografo prototipo sukūrimas PAM-4 signalų parametrų matavimui, testuojant 50G, 100G, 200G ir 400G komunikacinius tinklus. Projekto metu planuojama sukurti pažangią testavimo ir matavimo aparatūrą, kuri iš rinkoje esančių analogų išsiskirtų aukštais techniniais parametrais, mažais matmenimis ir žemesne kaina. Projekte numatytos šios MTEP veiklos: USB oscilografo atskirų dalių (maketo) sukūrimas ir patikrinimas, prietaiso prototipo sukūrimas, testavimas ir įvertinimas.

Daugiau informacijos apie projektą: www.esinvesticijos.lt